“A jövő formálása az ifjúság felelőssége, az ifjúság szemléletének formálása a miénk!”
Ifjúsági Szolgáltató Központ

Cím: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 154-170. Csepel Plaza fsz. 32.

(első üzlethelyiség a HÉV felőli bejárattól balra)

Az iroda üzemeltetője: Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület

Az iroda vezetője: Varga Norman elnök

Ügyfélfogadás: Kedd- Csütörtök, 14:00 – 18:00

Elérhetőségek: www.vitalistab.hu

Bővebb információ: info(kukac)vitalistab.hu

Telefonszám: +3670/ 7777-020; hétköznapokon 10:00 – 16:00

 

 

Mit nyújt a Központ a fiataloknak?

Hétköznapi gondjaik önálló megoldásához biztosít hasznos információkat és tanácsadó szolgáltatást. Fontos, hogy a fiatalok megtanulják, egyedül is képesek a problémáikkal szembenézni, gyakorolni a független döntéshozatalt, ám van lehetőségük mindebben segítséget kérni. Szolgáltatási rendszerünk célja, hogy a fiatalok bármilyen jellegű kérdésükkel, gondjukkal bizalommal forduljanak hozzánk. 

 

Mi a központ célja?

Az ifjúsági iroda elsősorban a fiatalok számára nyújt segítséget a mindenapi életük során felmerülő problémák megoldásában, életük teljesebbé tételében, valamint információs szükségleteik kielégítésében.  Elősegíti az egyén és ifjúsági intézményrendszer találkozását, valamint a fiatalok társadalmi integrációját.  Legfőbb célja a tudatos, felelősségteljes, önálló, gondolkodó fiatalok nevelése, amiben szerepet kapnak formális (iskolák) és informális színterek (táborok, műhelyek, klubok, stb.) is. Ezért fontos a „tenni akarás” vágyának felébresztése, a fiatalok érdeklődésének felhívása a világ és a környezet problémái iránt, és motiválásuk arra, hogy lépéseket tegyenek saját jövőjük érdekében. A segítségnyújtás kimenete, hogy a fiatalok képessé válnak elhelyezni magukat az életük és a társadalom dimenzióiban, ez által aktív állampolgárrá válnak.

 

 

EURODESK Szolgáltatások

Eurodesk szolgáltatásokat ügyfélfogadási időben bárki igénybe veheti, térítésmentesen.

 

Az alábbi szolgáltatások elérhetőek:

  • Munkalehetőségek belföldön és külföldön
  • Álláskeresési praktikák
  • Önéletrajz- és motivációs levél-írás
  • Tanulás iskolai és iskolán kívüli keretek között belföldön és külföldön
  • Ösztöndíjak és más támogatások
  • Kiadványok, tájékoztatók az Európai Unióról, az európai intézményekről
  • Pályázatok, projektötletek megvalósítása

 

EURODESK hálózat:

Az Eurodesk egy olyan, az Európai Bizottság támogatásával működő európai ifjúsági információ-szolgáltató hálózat és együttműködési keret, melynek az Európai Unió tagállamaiban, valamint Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben és Törökországban több mint 1200 regionális és helyi partnere van. Az ezekben az irodákban dolgozó szakemberek fiataloknak és a velük foglalkozóknak nyújtanak telefonos, e-mailes és személyes információ-szolgáltatást az európai oktatási, képzési és kulturális kérdésekről. Az Eurodesk hálózat koordinátorai pedig fejlesztő munkát végeznek az ifjúsági infomáció-szolgáltatás területén nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

 

Partnerek:

Az Eurodesk partnerszervezetei olyan civil szervezetek, amelyek célközönsége elsősorban a fiatalok, és számukra kínálnak különböző, többek között tájékoztató, információs és tanácsadó, fejlesztő és felvilágosító szolgáltatásokat. Az információ-szolgáltatáson túl ezek a szervezetek széles spektrumú támogató rendszert működtetnek annak érdekében, hogy a személyre szabott segítség révén a fiatalok kimerítően kihasználhassák a rendelkezésükre álló forrásokat, lehetőségeket, legyenek azok képzési programok, mobilitási projektek, tanulmányutak vagy ösztöndíjak. Az Eurodesk partnerek valójában olyan alacsonyküszöbű, könnyen megközelíthető szervezetek, akikhez a fiatalok a nap folyamán benézhetnek és segítséget kérhetnek. Mindez leginkább az Eurodesk-adatbázis révén és az Eurodesk online rendszerén keresztül valósul meg, ahol naprakész információk adnak eligazítást a fiatalokat érintő kérdésekben, célzottan fiatalok számára kialakított formában.koztat

 

Az Eurodesk dél-pesti régiójának partnerszervezete: Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület

Eurodesk kordinátor: Varga Norman  norman.varga@vitalistab.hu

Bővebb információ: http://www.eurodesk.hu/eurodesk

 

Vital-Press Médiaügynökség

A megfelelő mennyiségű és minőségű információ-szolgáltatás érdekében jött létre a NITE médiaügynöksége, mely online és offline fórumokon egyaránt megszólítja a fiatalokat, és igyekszik párbeszédet kezdeményezni velük.  A közösségi média adta lehetőségeket kihasználva, folyamatos online jelenléttel igyekszik kiszolgálni a fiatalok igényeit, választ adni kérdéseikre, mozgatni és motiválni őket.  Kiemelt médiaterméke az ifjúsági magazin,  tematikus rovatai aktualitásokkal, érdekességekkel foglalkozik, társadalmi és helyi szinten is közösségi érdekeket szolgálva, egyben igényes szórakoztató szerepet is betöltve.

Bővebb információ: press@vitalistab.hu

 

Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzat

A Csepeli Gyermek-és Ifjúsági Önkormányzatnak hivatalos székhelye. A fiatalok napi rendszerességgel találkoznak, és kihasználják a hely adta lehetőségeket, infrastruktúrát. Minden héten üléseznek, programokat szerveznek.

 

Bővebb információ: info@vitalistab.hu

 

Ifjúsági Klub

Az Ifjúsági Klub az ifjúság társas, rendszeres együttlétére szerveződött, többé-kevésbe állandó tagsággal rendelkező közössége. Programjának kialakítása és megvalósítása tagjainak aktív közreműködésével zajlik. Időszakos programokra is lehetőséget kapnak a fiatalok, folyamatosan fejlődő kínálattal. Néhány kiemelt terület ezekből: egészségnevelés, fejlesztő műhelyek, pályaválasztási tanácsadás, intézménylátogatások. E programok célja az önismeret fejlesztése, és ennek útján a felelősségteljes társadalmi szerepvállalásra való motiválás.

 

Bővebb információ:

ügyfélfogadási időben továbbá az alábbi e-mail címen: info@vitalistab.hu

 

 

 

A Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület (NITE)

Központ feladata az ifjúságszakma fejlesztése, az egészséges életmód és a környezettudatos gondolkodás kialakítása, fontosságának terjesztése helyi szinten, rendezvények, kampányok, és kiállítások szervezésével. Emellett valamennyi tudományterületen, sportban, művészeti ágban kiemelkedő fiatalok sokoldalú és hatékony támogatása, szakemberek bevonásával, megfelelő eszköztár biztosításával.

 

Bővebb információ: http://vitalistab.hu/nite/

 

Kulcsfogalmak és feladatok:

Megszólítás és motiválás – A tevékenységek középpontjában a tanácsadás és információ szolgáltatása áll, az autonómia, egyenrangúság, és szabad cselekvés tiszteletben tartásával.

 

Cselekvőképesség – A fiatalokat fel kell készíteni az önálló életre, s ehhez az elsődleges eszköz a megfelelő mennyiségű és minőségű információ átadás, mely az önálló és szabad döntési képesség alapja.

 

Szakértelem és kapcsolattartás – Az információ közlés megfelelő fórumokon kell, hogy megvalósuljon, ott és úgy, ahol és ahogyan az a fiatalok számára a legmegfelelőbb és leghatásosabb. Ezek nem üzleti jellegű, folyamatos szolgáltatásokat jelentenek, állandóan elérhető tájékoztatással.

 

Kliensközpontúság – A szükséges eszközök biztosítása, különféle egyéni igényeknek megfelelően. A kérdésekre adott válaszok mindig érthetőek, személyre szabottak

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Tel.: +36 70 7777 - 020

e-mail: info@vitalistab.hu
www.facebook/vitalistab