“A jövő formálása az ifjúság felelőssége, az ifjúság szemléletének formálása a miénk!”
IKSZ

IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat)


A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben – tehát az idén – 9. és 10. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti.

A tanulók számára a középiskolák a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat teljesítésére alkalmas tevékenységeket.

 

A 2005. évi LXXXVIII. törvény 12.§ (2) bekezdése alapján a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesületet  2012. november 8.-án, 48745-1/2012 - es iktató számmal bejegyzésre került az Emberi Erőforrások Minisztérium nyilvántartásában,  így a közösségi szolgálat elvégzéséhez az alábbi tevékenységek elvégzésére várja a fiatalokat: 

 

Aktuális programunk:

Környezet- és természetvédelemi terület:

 

„Zöldüljünk!” – Zöldfelület gondozási és kertész program

Közösségi kertek, virágágyások létrehozása, fenntartása. Kihasználnánk az iskolák udvarainak kevésbé használt zöld területeit is különböző haszonnövények nevelésére. A program által a gyerekek/fiatalok megtanulják az egyszerű haszonnövények gondozását, megtapasztalják mi az igazi “munka gyümölcse”, illetve egészséges táplálkozás fontosságát. A diákok végigkövethetik a haszonnövények növekedését egészen a fogyasztásig, miközben megtanulhatják, hogyan kell gondoskodni róluk.

 

Feladatok:

 • Kert megtervezése
 • Csíráztatás
 • Palánta ültetése
 • Rendszeres ápolás
 • Kiskertek kialakítása

 

„Dunai tudós Program” – A Kis-Duna-part teljes környezetvédelmi feltérképezése

A környezetben lezajló természetes és mesterséges folyamatok megértéséhez, azok hatásainak vizsgálatához egy komplex mintavételezési módszert dolgozunk ki szakértők támogatásával, amihez diákok jelentkezését várjuk. 

Kulcsszavak: geológia, biológia, kémiai szennyezés, talaj, felszíni víz, levegőminta, növényi minta, állati minta, mikrobiológia

 

Feladatok:

 • Mintavételezési alapelvek és a mintavételi program összeállítása
 • Terepi mintavételezés
 • Labor munka
 • Mintavételezés dokumentálása

 

„Madár-Barát” Program

Klubfoglalkozás keretében madáretető, fészkelő helyek, odúk készítése, amit több iskola és óvoda udvarára kihelyezünk. A diákok az alkotásokat egy meghatározott sablon alapján készítik, de egyedi mintázatokkal és névvel látják el termékeiket, így kreativitásukra és alkotói vénájukra is szükség van a program során.

 

Feladatok:

 • Elméleti oktatás madárszakértővel
 • Etetők, odúk gyártása és kihelyezése

 

 

Kulturális és közösségi terület:

 

Átalakuló Város Program

A projekt célja lakóhelyünk, közösségi tereink szépítése, szerethetővé és élhetőbbé tétele, közvetlen környezetünk és iskoláink felújításával, pl: falfestéssel, kerítés festéssel, az iskola utcájának szépítésével, dekorálásával. Játszóterek rendbetételével.  Közterületeken mural-moral teknika és street art alkalmazása.

 

Feladatok:

 • Tervezés
 • Közvélemény-kutatás
 • Adminisztratív folyamatok
 • Kivitelezés

 

„Ismerd meg a városod!” Program

A fiataloknak kulturális, környezetvédelmi és történelmi szempontok alapján kell kirándulásokat, szakmai és tanulmányutakat szervezni a saját kortársaiknak.

 

Feladatok:

 • Helyszín kiválasztása
 • Program összeállítása
 • Kirándulás lebonyolítása

 

Rendezvény és táborszervezés

Tömeg- és sportrendezvények, közösségi programok, táborok szervezésében, előkészítésben, lebonyolításban való részvétel.

 

Feladatok:

 • Előkészítés, szervezés
 • Kortársak megszólítása
 • Rendezői feladatok ellátása
 • Animátori feladatok

 

Közösségi feladatok

Csepeli Ifjúsági Szolgáltató Központban végzett olyan közösségfejlesztő és közösségépítő feladatok, amelyek a helyi fiatalok bevonódását és társadalmi integrációját segítik elő. Ehhez tartozik az információk áramoltatása, kortársak bevonása a helyi programokba, illetve közös foglalkozások, klubok és rendezvények megszervezése.

 

Feladatok:

 • Fiatalok bevonása
 • Klubok szervezése (filmklub, művészeti foglalkozások, stb.)
 • Közösségi programok szervezése, lebonyolítása

 

Bábklub

Bábkészítés és díszletkészítés, tanító jellegű előadás összeállítása, majd bemutatása kisebb gyerekek, óvodások, kisiskolások számára.

 

Feladatok:

 • díszlettervezés és kivitelezés
 • bábok megalkotása
 • mese kidolgozása és dramatizálása
 • előadás
 • közös beszélgetés és értelmezés

 

 

Szociális és jótékonysági terület:

 

Kedvenc Program: 

 Állatmenhelyeken segítségnyújtás, gondozás. (Gazdátlan kedvencekről, állatokról figyelemfelhívó fotó/rajz/festmény készítése, ezek elhelyezése közterületen, intézményekben) Felelős állattartásról video riportokat, újságcikkeket is lehetőség nyílik készíteni a kortársaknak.

 

Feladatok:

 • Állatmenhelyen történő munkavégzés (gondozás)
 • Kortársaknak szemléletformáló anyagok előkészítése, programok szervezése
 • A felelős állattartás terjesztése

 

Óvodai Program

 A program bemutatja a fiataloknak az óvodás gyermekekkel való foglalkozás szépségét, fontosságát, felelősségét olyan folyamatosan végzett közös tevékenységekben, amikor gyakorolhatják a tudásátadás, a játékos tanulás-tanítás, a mozgásfejlesztés, a gyermekek közötti kapcsolatalakítás elemi módszereit.

 

Feladatok:

 • Játék a gyerekek mellett (óvónők felügyelete mellett)
 • Kerti tevékenységek ( seprés, gereblyézés, gyomlálás stb..)
 • Közös foglalkozások, feladatok (Foci, mozgásos játékok, mondóka stb..)

 

Idősotthonokban történő szolgálatvégzés

(csak kiválasztás útján, megfelelő kompetenciákkal rendelkező diákok részére)

A program elsősorban a generációk közötti együttműködés javítását szolgálja. Sétában segítés, ebéd szállítás, felolvasás, különböző szabadidős és sporttevékenységek vezetése, mint például sakk, petangue. Emellett az idősek is tanítanák a fiatalokat, például kötni, a fiatalok pedig számítógépezni az otthonok lakóit. Interjúk készítésére is nyílna lehetőség, arra nyitott idősekkel, hogy milyen volt a fiatalkoruk, beszámolnának élettapasztalataikról, stb. Olyan tanítások, korrajzok átadását szolgálná mindez, ami a fiatalok számára érdekes és hasznos lehet.

 

Feladatok:

 • Idősek segítése
 • Vizuális anyagok, interjúk készítése
 • Értékelő beszélgetések

(Megjegyzés: ehhez a programhoz a fiataloknak gerontológiai felkészítő foglalkozáson is részt kell venniük, amely során információkat kapnak az időskor lélektanáról, viselkedési sajátosságokról és felkészülnek az empatikus feladatvégzésre.)

 

Esélyegyenlőségi és érzékenyítő Program

Különböző foglalkozások vezetése fogyatékkal élők számára, közös programok szervezése, beszélgetések, rendezvények megtartása, egymás életének megismerése.

 

Feladatok:

 • Sötét kiállítás szervezése oktatási intézményekben, jelbeszéd tanulás
 • Vacsora a sötétben. Látássérült és látó fiatalok közös vacsorája sötétben.
 • Közösségi kert, kertgondozás, ültetés, látássérült, hallássérült fiatalokkal.
 • Iskolalátogatás fogyatékkal élő diákokkal: “Mennyire akadálymentesített az iskolád?”
 • Fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása, táboroztatása, bevonása.

 

Korrepetálás

Fiatalabb korosztály korrepetálása, lecke írásban segítség és felzárkóztató foglalkozások tartása.  A program számára helyszínt a Csepeli Ifjúsági Szolgáltató Központ biztosít. A tanulószobán több különböző tantárgyból más és más időpontban történik majd a segítségnyújtás.

 

Feladatok:

 • Segítség a leckeírásban
 • Korrepetálás
 • Előadások tartása

 

 „Csináld magad klub” ajándékkészítés: ”Az egymásról való gondoskodás jegyében”

Különböző használati és ajándéktárgyak, díszek készítése, amit a fiatalok a hátrányos helyzetű, rászoruló családokban, időseknek, fogyatékkal élőknek, árva gyermekeknek adnak át valamilyen jeles nap alkalmából (karácsony, születésnap).

 

Feladatok:

 • Ajándékkészítés
 • Ajándék átadása                               

                                  

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Tel.: +36 70 7777 - 020

e-mail: info@vitalistab.hu
www.facebook/vitalistab