“A jövő formálása az ifjúság felelőssége, az ifjúság szemléletének formálása a miénk!”
NITE

Szervezetünk hivatalos neve: Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület Rövidítve: NITE

Angolul: National Youth Protection and Talent Management Association.

Adószámunk:18148336-1-43

Bankszámla számunk:10700608-66192554-51100005

Székhelyünk: 1212 Budapest Rákóczi tér 34. 

Csepeli irodánk: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 154.-170. 

Ügyfélfogadási idő: Kedd- Csütörtök 14:00- 18:00

Elérhetőség:

e-mail: info(kukac)vitalistab.hu

Mobil: 0670 7777 003
Működésünk:

Egyesületünk 2010 decemberében kezdte meg működését, közel egy éves intenzív előkészítő munkát követően.

Tevékenységünk során 3 kiemelt fontosságú, időszerű s egyben a jövő garanciáit is megtestesítő irányelvet igyekszünk összehangolni és népszerűsíteni:

 

 • az egészséges életmód kialakításának elvi és gyakorlati kérdéseit, beleértve ebbe az aktív sporttevékenység vitalizáló, személyiség-építő szerepét is-,
 • a környezettudatos gondolkodás és cselekvés általánossá tételét, jelentőségének a köztudatban való meghonosítását-,
 • valamint a sport-, a művészetek-, vagy a tudomány valamely ágában kiemelten tehetségesnek bizonyuló fiatalok sokoldalú és hatékony támogatását, más szóval a sokoldalú, tudományosan megalapozott tehetséggondozást.

Meggyőződésünk, hogy a fent említett három témakör szerves egységet alkot abban a tekintetben, hogy eredményességük egymás sikerét erősíti-, mi több, megkívánja és feltételezi.

 Nyilvánvaló ugyanis, hogy az egyéni adottságok csupán a tudatos és felelős életvitel keretében, minél jobb testi-lelki egészség birtokában-, s ugyanakkor megfelelő környezeti adottságok közepette bontakozhatnak ki a maguk teljességében, az egyén és nemzet közösségének javára. A Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület pedig épp ezt a teljességet kínálja fel-, ilyen sikeres életutat igyekszik biztosítani az önmaguk, családjuk és társadalmuk jobb sorsa iránt felelősséget érző fiatalok számára.

A vitalitás fogalmát napjainkban gyakran halljuk a mindennapi beszédben. Mindaz, ami ehhez a fogalomhoz kötődik, az élet számára fontos dolgokat jelent. Az idegen szavak szótárában a vitális szó mellett ezt a magyarázatot találjuk:- életre képes, életre való, létfontosságú, eleven, életet alkotó…

 

Ezért született meg a vitalitás és stáb szavakból a következő név és logó javaslat.: 

 

 

Úgy véljük, hogy az egyesület eredményessége annak függvénye, hogy kik a „csapat tagok”, kik fémjelzik a tevékenységet.

 Nos, Egyesületünk gyakorlati tevékenységét a kiváló és elkötelezett tudósokat, szakorvosokat-, pedagógusokat-, jogászokat-, sportszervezőket és testnevelő-tanárokat-, média-szakembereket, valamint a céljainkkal megegyező tevékenységet folytató civil szervezetek tapasztalt és lelkes képviselőit összefogó „VitaliStáb” szervezi és koordinálja.

 Bízunk benne, hogy ez a „tudás egyeteme” szintű csapat képes lesz megbirkózni a reá váró nagyjelentőségű feladatokkal, valóra váltva ezzel sok ember szép és fontos álmát.

 

Az Egyesület a sport, egészséges életmód, környezettudatos nevelés, továbbá a tehetségkutatás és gondozás területén kíván tevékenykedni azzal a céllal, hogy ezen alapvető értékek szoros és egyben elválaszthatatlan kapcsolatát ismertesse és népszerűsítse az ifjúság körében. Az Egyesület ezzel a tudatos életvitellel kívánja felruházni mindazokat, akik életminőségükön javítani szeretnének, pozitív változást előidézve ezzel önmaguk és környezetük számára. Ugyanakkor ösztönözni kívánja az idősebb korosztályokat is arra, hogy felismerjék a vitalitásban rejlő értékeket, példaként élve és ez által követendő példával szolgálva mindazok számára akik az itt megfogalmazott irányelvek éltető erejének hatásai révén tovább adhatják majd a tudatos életvitel értékeit és szépségét. Az egyesület szintén feladatának tekinti a sport, tudomány, és művészetek területén kiemelkedő tehetséggel rendelkező fiatalok sokoldalú támogatását, az ifjúsági szakma fejlesztését, valamint az ifjúsági kezdeményezések támogatását.

 

Az egyesület a céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:

 • Sport és szabadidős rendezvényeket szervez.
 • Szakemberek részvételével tudományos, ismertető konferenciákat és előadásokat tart a környezet-, és egészségvédelem témakörében.
 • Prevenciós célú kampányok, rendezvények szervezése valamennyi, az Egyesület céljai között szerepelő témakörben.  
 • Ifjúsági táborokat létesít, fog össze és koordinál a megfelelő szakértő stáb közreműködésével, ahol kulturális, sport valamint egészség- és környezetvédelemmel kapcsolatos programokat szervez.
 • Közösségi tereket, intézményeket üzemeltet, ahol gyermek-és ifjúsági szolgáltatások valamint különböző programok és rendezvények érhetőek el.
 • Ifjúságszakmai fejlesztést végez hazai önkormányzatok, civil szervezetek, közintézmények és társadalmi vállalkozások részére.
 • Összefogja és szakmai vagy anyagi segítséget nyújt az egyesület céljához hasonló tevékenységet folytató gyermek, - és ifjúságvédelem, a környezetvédelem és sport területén tevékenykedő társadalmi szervezeteknek, civil kezdeményezések számára.
 • Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet lát el.
 • Segíti és támogatja az informális csoportokat és azok kezdeményezéseit.
 • Közoktatási intézményekben, előadásokat, informális napokat és szemléletformáló programokat továbbá rendezvényeket szervez és bonyolít. 
 • Ifjúsági médiaügynökséget működtet
 • Szemléletformáló és egyéb társadalmi célú hirdetések, reklámfilmek továbbá egyéb vizuális termékek gyárt
 • Helyi és regionális szintű szakmai tanácsot, fórumot működtet tehetséggondozás és ifjúságszakmai területen
 • A művészetek területén kiemelkedő tehetségű fiatalok megismertetésének érdekében kiállításokat és bemutatókat szervez.
 • Támogatási alapot hoz létre a hátrányos helyzetű, kiemelkedően tehetséges fiatalok támogatására.
 • Adományokat fogad és oszt szét rászoruló és tehetséges fiatalok és/vagy azok családjai számára.
 • A természet védelme céljából különös figyelmet fordít a Kárpát-medencében található élő és élettelen környezet feltérképezése, megóvása, illeteve a környezetterhelés csökkentése érdekében a megújuló és újrahasznosítható energiaforrások (szélenergia, napenergia, geotermikus energia, bioenergia, egyéb) felhasználási lehetőségeinek megismertetésére és népszerűsítésére.
 • Gyermekvédelmi és bűnmegelőzési valamint prevenciós feladatokat lát el a hivatalos szervek az önkormányzatok és a szakemberek együttműködésével.
 • Nemzetközi pályázatokban, kezdeményezésekben, és csereprogramokban vesz részt

 

Okiratok letölthetők innen:

Alapító okirat

2011 beszámoló letölthető innen

2011 pénzügyi beszámoló letölthető innen

2012 beszámoló letölthető innen

2012 pénzügyi beszámoló letölthető innen

2013 beszámoló letölthető innen

2013 pénzügyi beszámoló letölthető innen

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Tel.: +36 70 7777 - 020

e-mail: info@vitalistab.hu
www.facebook/vitalistab